"Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №49 "Журавлик" Кам’янської міської ради

   
Правила прийому до ЗДО

1.     Прийом дітей до  закладу дошкільної світи здійснює його керівник відповідно до списків, сформованих уніфікованою системою електронної реєстрації.

 

     Позачергово зараховуються діти батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»).

   

     Відповідно до постанови КМУ від 27.01.2021 №86 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305"  першочергово до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти зараховуються діти, які:

1) проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками);

2) є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти;

3) є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти;

4) належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями;

5) належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей;

6) перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей;

7) діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;

8) мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону. Дітям військовослужбовців, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»

 

2.     Батьки самостійно звертаються до керівника ЗДО для підтвердження бажання зарахування їх дитини в квітні місяці того року який вказаний в уніфікованій системі електронної реєстрації.

 

3.     Прийом дітей від 1р. до 3р. у дошкільний заклад проводиться у вересні місяці. У випадку не доукомплектування груп керівник ЗДО здійснює прийом упродовж календарного року (відповідно до списків, сформованих електронною базою даних).

Зарахування здійснюється на підставі поданих документів:

·        заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

·        медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

·        довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

·        свідоцтва про народження дитини;

 

4. Батькам, в разі відсутності місця,необхідно звернутися в департамент з гуманітарних питань Кам’янської міської ради (просп. Свободи, 36)

 

5. Список дітей по групах в ЗДО формується в останній декаді серпня поточного року.

 

6. Всі групи комплектуються відповідно до нормативів наповнюваності, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.