"Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №49 "Журавлик" Кам’янської міської ради

   
ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

 

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

від 05.09.7017р.

Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

 

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності – на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

– статут закладу освіти;

– кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

– освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

– територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його
засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

– ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

– річний звіт про діяльність закладу освіти;

– правила прийому до закладу освіти;

– умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.